Download tài liệu

Cập nhật và tìm hiểu nguồn thông tin giá trị cho việc kinh doanh với các ebook, báo cáo được chúng tôi nghiên cứu và tổng hợp

Download tài liệu

Kỹ năng Xử lý từ chối

Download Sales là công việc đem lại thu nhập cao. Nhưng… Phải thường xuyên đối mặt với Lời từ chối.

ebook-fresher-lam-sale
Download tài liệu

Khi Fresher làm Sale

Download Ebook “Fresher làm Sale. Bắt đầu từ đâu?” đi từ những nội dung cơ bản cho người mới bắt

vietnammarketoutlook2022-BHS
Download tài liệu

Vietnam Market Outlook 2022

Download Trải qua năm 2021 với sự bùng phát của đại dịch Covid 19  với tình trạng gián đoạn chuỗi